Westenschouwens Welvaren

Downloads

Westenschouwens Welvaren

Nieuws

Westenschouwens Welvaren

ANBI, AVG en WBTR

ANBI

De VWW heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de eisen gesteld door de wet.


Download: Beleidsplan 2021-2022

Download: Balans t/m 31-12-20 | Winst en Verlies 01-01-20 t/m 31-12-21


AVG

De VWW voldoet aan de eisen die aan een vereniging door de wet worden gesteld, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De VWW onderhoudt een bestand met NAW gegevens van leden en hun mailadressen.

Download Privacyverklaring


WBTR

WTBR, is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In de statuten van de vereniging zijn de vereiste bestuurlijke verantwoordelijkheden vastgelegd.


Download: Statuten

Vereniging Westenschouwens Welvaren

VWW is de vereniging voor bewoners van Westenschouwen en omgeving.

CONTACT

info@westenschouwenswelvaren.nl


Boomei 10

4328 AT Burgh-Haamstede


BANK

info@westenschouwenswelvaren.nl


Boomei 10

4328 AT Burgh-Haamstede


© Copyright VWW 2021-2024 | Privacyverklaring | ANBI 821936037 | ZienWebdesign | Bestuur