Westenschouwens Welvaren

De VWW zet in op een goed leefklimaat en versterking van de sociale cohesie in Westenschouwen. Leden zijn inwoners van Westenschouwen en omgeving.

thin

Westenschouwens Welvaren

Over de vereniging

De vereniging organiseert regelmatig activiteiten voor en door de bewoners. Elke maand is er een vrije inloop bij een van de horecagelegenheden in het dorp. Soms is er een inleiding over een onderwerp van algemene interesse. Regelmatig zijn er bijeenkomsten onder de titel ‘Wat de pot schaft’, het is een

gezamenlijke maaltijd in een van de restaurants van het dorp. Zo nu en dan zijn er wandelingen of excursies in de omgeving.

Visie

De VWW wil een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de inwoners van Westenschouwen. Ondanks de toenemende druk van het toerisme is het streven het rustige karakter van het dorp met haar bijzondere natuurlijke omgeving te bewaren.

Download hier de stukken voor de jaarvergadering van de VWW van 9 april as.:

ACTIVITEITEN

Komende bijeenkomsten

18 december 2021

Winter boswandeling

Wij organiseren dit jaar wederom de winter-boswandeling in de prachtige bossen van Westenschouwen onder de deskundige leiding van de heer Marius Blom. Jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd!

Meer informatie

11 december 2021

Algemene ledenvergadering

Aan de leden van de vereniging,

Gezien de recente ontwikkelingen van de COVID-pandemie vinden wij het als bestuur niet verantwoord om de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 11 december door te laten gaan. We denken daarmee ook een bijdrage te leveren aan het terugdringen van verdere besmettingen. We zullen op de Algemene Ledenvergadering vroeg in 2022 inhoudelijk alsnog terugkijken op de jaren 2020 en 2021.

Download hier de agenda.


29 oktober 2021

Lezing over natuurbrandrisico

Iedereen vraagt zich wel eens af of het bij langdurig droge perioden met harde wind wel eens spannend kan worden als er ergens een natuurbrand ontstaat in een bosrijk gebied. Daarom leekt het ons een goed idee om hierover deskundigen aan het woord te laten in een lezing voor onze leden.

Download hier het verslag.

Wilt u meer weten over de vereniging of lid worden?

Westenschouwens Welvaren

ANBI, AVG en WBTR

ANBI

De VWW heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de eisen gesteld door de wet. Onder voorwaarden is de vereniging vrijgesteld

van afdracht van BTW. U vindt hier het vigerende jaarplan van de VWW, de begroting en de staat van Baten en Lasten met Toelichting.


Download: Beleidsplan 2021-2022

Download: Balans t/m 31-12-20 | Winst en Verlies 01-01-20 t/m 31-12-21


AVG

De VWW voldoet aan de eisen die aan een vereniging door de wet worden gesteld, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De VWW onderhoudt een bestand met NAW gegevens van leden en hun mailadressen.


WBTR

WTBR, is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In de statuten van de vereniging in combinatie met het huishoudelijk reglement zijn de vereiste bestuurlijke verantwoordelijkheden vastgelegd alsmede regels over de besluitvorming in het bestuur. Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn op te vragen bij het secretariaat van de vereniging.


Download: Statuten

Vereniging Westenschouwens Welvaren

VWW is de vereniging voor bewoners van Westenschouwen en omgeving.

CONTACT

info@westenschouwenswelvaren.nl


Strandweg 38

4328 KL Burgh-Haamstede

BANK

IBAN: NL35RABO0141575387 BIC: RABONL2U

© Copyright VWW 2021 – Privacyverklaring – ANBI 821936037 – ZienWebdesign