Westenschouwens Welvaren

De VWW zet in op een goed leefklimaat en versterking van de sociale cohesie in Westenschouwen. De leden van de vereniging zijn permanent of recreatief gevestigd in de Gemeente Schouwen-Duiveland.

Westenschouwens Welvaren

Over de vereniging

De vereniging organiseert regelmatig activiteiten voor de leden. Elke maand is er een bijeenkomst bij een van de horecagelegenheden in het dorp. Soms is er een inleiding over een onderwerp van algemene interesse. Regelmatig zijn er bijeenkomsten zoals ‘Eten wat de pot schaft’ (met een

gezamenlijke maaltijd in een van de restaurants van het dorp). Zo nu en dan zijn er wandelingen of excursies in de omgeving.

Visie

De VWW wil een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de leden van vereniging Westenschouwen. Ondanks de toenemende druk van het toerisme is het streven het rustige karakter van het dorp met haar bijzondere natuurlijke omgeving te bewaren.

Westenschouwens Welvaren

ANBI, AVG en WBTR

ANBI

De VWW heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de eisen gesteld door de wet. Onder voorwaarden is de vereniging vrijgesteld

van afdracht van BTW. U vindt hier het vigerende jaarplan van de VWW, de begroting en de staat van Baten en Lasten met Toelichting.


Download: Beleidsplan 2021-2022

Download: Balans t/m 31-12-20 | Winst en Verlies 01-01-20 t/m 31-12-21


AVG

De VWW voldoet aan de eisen die aan een vereniging door de wet worden gesteld, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De VWW onderhoudt een bestand met NAW gegevens van leden en hun mailadressen.


WBTR

WTBR, is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In de statuten van de vereniging zijn de vereiste bestuurlijke verantwoordelijkheden vastgelegd. Statuten zijn op te vragen bij het secretariaat van de vereniging.


Download: Statuten

Wilt u meer weten over de vereniging of lid worden?

Vereniging Westenschouwens Welvaren

VWW is de vereniging voor bewoners van Westenschouwen en omgeving.

CONTACT

info@westenschouwenswelvaren.nl


Boomei 10

4328 AT Burgh-Haamstede


BANK

IBAN: NL35RABO0141575387 BIC: RABONL2U

BESTUUR

Voorzitter, vacature vacant

Kitty de Muynck, secretaris

Penningmeester, vacature vacant

Han de Gier, vicevoorzitter

Rob Lodewijckx, lid


Els Opschoor, lid


© Copyright VWW 2021-2023 | Privacyverklaring | ANBI 821936037 | ZienWebdesign | Bestuur