Artikelindex

 

De ontwerpers.
De ontwerpen kwamen veelal van bouwkundigen of van architecten uit de kennissenkring van de opdrachtgevers. We zien ontwerpen van Zierikzeese bouwkundigen als J.J. Wesseling jr., G. Poldermans, A.J. Ilcken, en de ‘Hollandse’ architecten G. Knuttel jr., J. Limburg, R.C. Versteeg en vooral Frans J.C. Dingemans. Soms waren de ontwerpen eenvoudig van de ervaren hand van de aannemer/timmerman/metselaar zelf.               Johannes Jacobus Wesseling jr., geboren te Haarlem op 27 april 1882, kwam vanuit Amsterdam, waar hij leraar was aan de 2e Ambachtsschool, naar Zierikzee toen hij in mei 1914 door de gemeenteraad van Zierikzee was benoemd tot directeur van de avondschool voor vakonderwijs. Een jaar later volgde zijn benoeming tot directeur van de ambachtsschool aldaar. In 1917 werd in het gebouw van de ambachtsschool aan het Vrije een tentoonstelling gehouden van de inzendingen van de prijsvraag voor een ontwerp van een nieuwe wijk ter uitbreiding van het dorp Oosterland. Zijn ontwerp “Tuindorpswijk” werd uitverkoren. Hij was in Zierikzee tevens actief als architect. Wesseling heeft slechts enkele jaren in Zierikzee gewerkt. In 1919 vertrok hij met zijn gezin naar Amersfoort.                                                  Gerrardus Poldermans (1861-1951) was bouwkundige en taxateur. Hij kwam in 1899 uit Ellemeet naar Zierikzee, waar hij zijn leven lang bleef wonen. Poldermans was in de jaren 1890 eerst als agent en later tot 1 juli 1928 als bouwkundig inspecteur werkzaam bij de ‘Zierikzeesche Brandwaarborgmaatschappij van 1824’. Naast zijn inspecteurschap was hij ook als particuliere bouwkundige werkzaam. Na zijn eervol ontslag in 1928, vestigde hij zich te Zierikzee als zelfstandig bouwkundige en taxateur, zoals blijkt uit verschillende berichten in de Zierikzeese Nieuwsbode. Zo was hij als kerkvoogd van de Nieuwe Kerk te Zierikzee bij werkzaamheden aan de kerk betrokken. Aan het herstel van de korenmolen “De Hoop” in Zierikzee in 1933 gaf hij leiding. Het ontwerp van het in 1937 geopende nieuwe gebouw van de Nutsspaarbank te Zierikzee is van zijn hand.                                                      Arnoldus Jacobus Ilcken (1891- 1979) werd op 5 juli 1891 te Baarn geboren. Hij kwam in september 1919 naar Zierikzee waar hij was benoemd tot ingenieur van het Waterschap Schouwen. Hij was tevens werkzaam als bouwkundige/architect. In 1923 werd hij benoemd tot bestuurslid van de ‘Vereeniging De Ambachtsschool’. In 1929-1930 werd naar zijn ontwerp tegenover het tankstation bij Zierikzee een enorme watertoren gebouwd met een groen koperen koepel en een reservoir van 500 m3 die echter geen lang leven beschoren was: op 19 februari 1945 werd hij door de bezetter opgeblazen. In 1932 kwam Ilckens tweede vrouw naar Zierikzee. Dit was de elf jaar jongere Duitse kunstschilderes Hildegard Helena Anna Andereija (1902-1988), afkomstig uit Hatingen a/d Ruhr. Zijn leven nam in die tijd een dramatische wending. Hij werd fervent lid van de NSB, trad zelfs toe tot de Waffen SS. Ilcken werd in 1950 voor zijn dienst aan de vijand in cassatie tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het was kennelijk lastig hem maatschappelijk te omzeilen. Hij werkte in de jaren dertig als bouwkundige en verkreeg opdrachten uit zijn Zierikzeese kennissenkring. In 1937 werd hij benoemd tot commissaris van de NV de Concertzaal, die de schouwburg in de Paardenstraat exploiteerde. In 1923 benoemd als lid van het bestuur van de Vereeniging ‘De Ambachtsschool’ te Zierikzee, werd hij nog in 1942 herbenoemd. Hij werd later als bestuurslid geroyeerd. Op grond van het Zuiveringsbesluit 1945 werd hem ontslag verleend als ingenieur van het Waterschap Schouwen. Hij overleed in ’s-Gravenhage.                Gerhardus Knuttel (1880-1961) studeerde bouwkunde aan de TU in Delft. Tot 1940 was hij werkzaam als leraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten en de Middelbare Technische School voor Bouwkunde in ‘s-Gravenhage. Daarnaast werkte hij als architect, auteur en graficus. Als architect heeft hij onder meer de huidige rijksmonumenten Huize de Hondsrug in Haren en de villa aan de Dr. Nassaulaan 20 in Assen op zijn naam staan. Als auteur werd hij vooral bekend door het boek Bouwkunst: beknopte ontwikkelingsgeschiedenis van 3000 j. v. Chr. tot heden, waarvan de eerste druk in 1935 verscheen en de achtste (herziene) druk na zijn dood in 1962.                                                Jo Limburg (1864-1945) was een vooraanstaande Haagse architect. Hij werd in de jaren 1888 opgeleid aan de Polytechnische School te Delft. Naast zijn werkzaamheden als architect in Den Haag vervulde hij vele nevenfuncties in verschillende commissies. Hij bouwde villa's, kantoor- en bankgebouwen, complexen van arbeiderswoningen en verder een kazernecomplex alsmede een school. Al in zijn vroege werk is onmiskenbaar een streven naar monumentaliteit zichtbaar. Tot 1914 staat zijn werk sterk onder invloed van H.P. Berlage. In zijn werk legde Limburg een voorliefde voor heldere bouwvolumes aan den dag, waarbij hij kubusvormige en cilindrische elementen aaneenschakelt. Invloeden van het kubisme en De Stijl zullen Limburg in die richting hebben geïnspireerd. Limburgs kubisme moet evenwel vooral gezien worden als een tot een uiterste versobert classicisme, dat in wezen de rode draad vormt in zijn oeuvre.                                                                         Frans C.J. Dingemans (1905-1961), zoon van het kunstschildersechtpaar Waalko Jans Dingemens sr. en Hendriëtte Gezina Numans, ontwikkelde zich tot een bekende Nederlandse architect en stedebouwkundige. Na de HBS in Gorinchem werd hij van 1921 tot 1927 opgeleid aan de T.U. Delft. Naast zelfstandige architect was hij ook in dienst van verschillende architectenbureaus. In de jaren 1928-1930 werkte hij bij de bureaus van Willem Dudok en Johannes Andries & Leendert Cornelis van der Vlugt jr.. In 1931, in dat jaar te Haarlem gehuwd met Antonia Caroline Hoog, vestigde hij zich als zelfstandig architect in Haarlem en werkte onder meer aan landhuizen in Heemstede, Aerdenhout en op Schouwen-Duiveland. Op Schouwen hebben ongetwijfeld de vele contacten van zijn ouders met vrienden en kennissen ertoe geleid dat hem, de jonge veelbelovende architect, Schouwse ontwerpopdrachten werden verstrekt. In zijn ontwerpen toont hij zich traditionalistisch: stijlvolle huizen met een elegant, landelijk karakter. Mooie voorbeelden van zijn werk zijn het huis Schouwenburgh aan het Duinwegje te Burgh, het Meezennest aan de Kampweg en Weskenshage en Weskenshout aan de Lageweg nrs. 34 en 32  te Westenschouwen. In 1942 werd hij te Maastricht benoemd tot directeur van de Dienst Stadsontwikkeling. Vanaf 1951 was hij de stadsarchitect van Maastricht, waardoor hij zich geheel op het ontwerpen kon richten. Hij werkte tevens als particulier architect. Frans Dingemans overleed er in januari 1961 vrij onverwachts, slechts 55 jaar oud. Zijn broer ir. P.H. Dingemans (1910-1970) werd eveneens architect. Naast zijn werk te Utrecht werkte hij op Schouwen ondermeer aan de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Renesse, reconstrueerde de toren van de Nederlands Hervormde Kerk te Burgh en ontwierp de nieuwbouw van het helaas weer verdwenen hotel-restaurant Het Wapen van Burgh. Beide broers hebben een zoon die het beroep van hun vader hebben voortgezet: een ware dynastie.

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email