Artikelindex

De eerste zomerhuizen in Westenschouwen 1918-1943 door Edzard F.G.M. Gelderman


Aan het begin van de twintigste eeuw was Westenschouwen nog vrijwel - om in bijbelse termen te spreken - ‘woest en ledig’.
De oude glorie van de gelijknamige havenplaats was al lang vervlogen.
De haven, van waaruit haring werd gevangen en handel werd gedreven met de Oostzeelanden, Engeland, Schotland,
Frankrijk en Spanje, verzandde rond het eind van de 15e eeuw. De handeldrijvende inwoners vertrokken om elders hun geluk te
beproeven, de huizen en de kerk werden van lieverlee afgebroken, de kerktoren tot slot in 1845. Een klein aantal inwoners,
boeren en arbeiders, resteerde. In 1816 werd de zelfstandige gemeente Westenschouwen wegens zijn geringe omvang samengevoegd
met de gemeente Burgh. Rond 1900 bestond de bebouwing van Westenschouwen in hoofdzaak uit boerderijen:
Hoeve Duinoord aan de Steenweg, Toledo’s hoeve aan de Westenschouwenseweg, Van Zuijenshoeve en de hoeve Abelen aan de Lageweg.
Op het ‘groentje’ bevonden zich het oude rechthuis, dat in 1805 door het Armbestuur van Westenschouwen van de ambachtsheer
mr. W.C. de Crane was gekocht, en een aantal andere antieke huisjes. Om het minuscule Westenschouwen heen lagen in het begin
van de 20e eeuw slechts landbouwgrond en de overweldigende natuur van de duinen, het strand en de zee.  
Wie had daar oog voor en zou er willen verblijven? De locale bewoners zagen er vooral een agrarische bron van inkomsten in
en zullen er met ontzag God- en zeevrezend mee hebben geleefd.   

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email