Daarna werd ingegaan op de gevolgen van deze veranderingen en wel specifiek betreffende de WMO die een (gedeeltelijke) nieuwe taak is van de gemeente. Door de aanwezigen werden veel relevante vragen gesteld met name over de wijze van uitvoering van de verschillende wetten. Op de bijgevoegde website-adressen is veel van deze informatie beschikbaar.

Ook is aan de orde gekomen dat deze bijeenkomsten (georganiseerd door de commissie Welzijn elke laatste vrijdagmiddag van de maand) een ondersteuning vormen voor deze nieuwe wetgeving. We beseffen ons des temeer dat een cultuurverandering naar een samenleving waarin men zich (meer) om elkaar bekommerd noodzakelijk wordt.

Een aantal sites met interessante informatie:

Regionale informatie:                www.oosterscheldevoorelkaar.nl

Rijksoverheid informatie:         www.dezorgverandertmee.nl

Lokale informatie:                      www.zorgloketschouwen-duiveland.nl

Participatie:                                 www.schouwen-duiveland.nl/inwoner/werk_en_inkomen

Jeugd:                                         www.cjgschouwen-duiveland.nl

AWBZ/ Wet langdurige zorg:   www.ciz.nl

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email