Deze disclaimer heeft betrekking op de website www.westenschouwenswelvaren.nl.
In deze disclaimer wordt verstaan onder: Vereniging Westenschouwens Welvaren eigenaar van de website.
– Gebruiker : de gebruiker/ bezoeker van de website
– Gebruik: alle denkbare handelingen m.b.t. de website
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website.

Vereniging Westenschouwens Welvaren. verleent gebruiker hierbij toegang tot de gehele website en publiceert op deze website teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het publiceren heeft als doeleinde om de activiteiten van de vereniging te bevorderen.Ondanks dat de Vereniging Westenschouwens Welvaren de uiterste zorgvuldigheid na streeft bij het samenstellen en onderhouden van de website kan de Vereniging Westenschouwens Welvaren niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

Voor de inhoud van de websites die niet door de Vereniging Westenschouwens Welvaren worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar die websites aanvaardt de Vereniging Westenschouwens Welvaren geen enkele aansprakelijkheid.
Virussen
De Vereniging Westenschouwens Welvaren garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks dia via de website toegankelijk zijn geen virussen bevatten.
Auteursrechten
De auteursrechten zijn van toepassing op alle informatie vermeld op de website. Wanneer er informatie op de website staat die niet direct van de Vereniging Westenschouwens Welvaren afkomstig is, dan heeft de Vereniging Westenschouwens Welvaren goedkeuring voor de publicatie gehad van de rechtmatige auteur. Het is niet toegestaan om geheel of gedeeltelijk gegevens van website over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email