Over Nextdoor
Nextdoor is de gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. Het is speciaal ontwikkeld voor bottom-up buurtcommunicatie binnen een veilige omgeving. Buren in steden en dorpen door heel Nederland gebruiken Nextdoor al en vinden er snel een helpende hand op loopafstand. Gesprekken op Nextdoor gaan over alles wat er in de buurt gebeurt. Van gezellig onderwerpen, zoals het organiseren van een buurtborrel, tot nuttige zaken als het zoeken van een goede oppas of klusjesman, tot belangrijke thema’s als buurtpreventie en veiligheid.
De missie van Nextdoor is om door middel van technologie betere, veiligere buurten te creëren. De buurt is het oudste netwerk dat we kennen en nog altijd staat de buurt centraal in ons dagelijks leven. Nextdoor wil mensen binnen hun thuisomgeving daarom weer gemakkelijk met elkaar verbinden. Wij geloven dat waar mensen met elkaar praten, er mooie dingen gebeuren.
Het hoofdkantoor van Nextdoor staat in San Francisco. Het Nederlandse team is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf wordt gefinancierd door investeerders als Benchmark, Greylock Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Tiger Global Management en anderen.
Dit aanbod van de Vereniging Westenschouwens Welvaren  om lid te worden van de buurtapp Nextdoor is een link naar een  externe website van derden; op de inhoud daarvan kunnen wij geen invloed uitoefenen. Daarom kunnen wij voor deze content van derden ook niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de content van websites waarnaar wij doorlinken, is altijd de desbetreffende provider of eigenaar van de webpagina’s verantwoordelijk. De websites waarnaar wordt doorgelinkt zijn op het moment dat de link werd geplaatst, gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Er was ons op het moment dat de links werden geplaatst geen onwettige content bekend. Er kan echter redelijkerwijs niet van ons worden verwacht dat wij zonder een concrete aanwijzing voor een wetsovertreding de websites waarnaar wij doorlinken voortdurend controleren. Wanneer wij kennis krijgen van een wetsovertreding, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Nextdoor is een zelfstandige organisatie wij adviseren u om op onderstaande links de privacy policy en richtlijnen van Nextdoor door te lezen.

Privacy Policy Nextdoor
Richtlijnen Nextdoor
Om lid te worden van Nextdoor-Westenschouwen is het noodzakelijk om een adres in Westenschouwen te gebruiken
Klik hier om lid te worden van Nextdoor-Westenschouwen

Deze gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, indien deze een bedrag van € 60,00 en 1% van uw (positief) verzamelinkomen per jaar te boven gaat. U kunt dan het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekken.
De drempel van 1% geldt in het geheel niet indien u zich voor minimaal vijf jaar verbindt om bij akte (overeenkomst) een bepaald bedrag aan de Vereniging Westenschouwens Welvaren te schenken (periodieke gift). In dat geval is het volledige door u te schenken bedrag aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Twee grote voordelen van periodieke giften:
1. Het bedrag dat u schenkt “kost” u minder. U kunt echter ook besluiten het fiscale voordeel aan de vereniging extra te schenken. Hierdoor kunnen wij onze inkomsten aanzienlijk verhogen zonder dat het u netto iets behoeft te kosten.
2. Onze vereniging weet de komende vijf jaar op welke inkomsten zij minimaal kan rekenen. Dit is plezierig voor de financiële planning en er gaat niets van uw geld naar de belasting, maar komt volledig ten goede aan de activiteiten van de Vereniging Westenschouwens Welvaren.

Bestanden:
(0 stemmen)

Beleidsplan 2018

Datum 2018-02-27
Taal  Dutch
Bestandsgrootte 230.16 KB
Download 783
 
(0 stemmen)

Begroting VWW 2018

Datum 2018-03-02
Bestandsgrootte 20.73 KB
Download 241

Mocht u op grond van het vorenstaande vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.
email : penningmeester@westenschouwenswelvaren.nl
Tel : 06-22748962
Op de website van de Belastingdienst staat nog meer informatie over belastingvrij schenken.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een A.N.B.I moet voldoen aan verschillende eisen een van deze is publicatie van een beleidsplan.

Kan de download niet vinden. ID=40


Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De Vereniging Westenschouwens Welvaren in een door de belastingdienst erkende A.N.B.I  instelling.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn altijd een ANBI. Deze instellingen worden niet door ons aangewezen.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 •     Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 •     Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 •     Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 •     Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 •     Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 •     Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften:

 1.     gewone giften
 2.     periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

 1. Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI
  of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

 2. Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:
 •     een ANBI
 •     een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Krijgt u een gift terug? En hebt u voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw inkomen.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 •     U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI),
 •     een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
 •     De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 •     Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
 •     U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
 •     U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 •     U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 •     Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 •     U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Uw gift is een periodieke gift als:

 •     u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
 •     u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd
 •     deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 •     u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 •     De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 •     de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Let op!

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Voor actuele informatie kijk op : www.belastingdienst.nl

Sponsor worden met een banner van uw bedrijf op deze website kost u € 50,- per jaar.
De grote van de banner is 500 px breed en 125 px hoog een voorbeeld ziet u hier.
Stuur een mail naar dit adres en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

bannertest

Kwaliteit leefomgeving Westenschouwen 2016

Oktober 2016

De vereniging Westenschouwens Welvaren heeft geïnventariseerd welke verbeteringen en wensen er denkbaar zijn om de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving in Westenschouwen verder te verbeteren. Uit een enquête (56 adressen namen deel) en een inventariserende bijeenkomst op 18 juni (11 deelnemers en diverse schriftelijke bijdragen) komt een beeld naar voren van wat er te verbeteren valt.

De recente herinrichting van de Steenweg, Lageweg, Westenschouwense weg en Westerseweg zijn een groot succes en smaken naar meer. Onderstaande ideeën geven daaraan vorm en kunnen mogelijk ook een bijdrage leveren aan het dorpsvisie Burgh-Haamstede (bestaande uit 5 kernen en de omgevingzoals gehuchten en openbare ruimten) zoals dat door de dorpsraad Burgh Haamstede en de OVBH (ondernemersvereniging) wordt opgesteld.

Wij hopen op deze wijze bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en gaan uit van een vruchtbaar overleg met de gemeente hierover.
Download hier het complete voorstel.

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email