De vereniging heeft twee hoofddoelen:

a. het bevorderen van de sociale samenhang, de goede banden tussen de inwoners  van de oude ambachtsheerlijkheid Westenschouwen: gewoon elkaar kennen en er voor elkaar willen zijn.

b. het bereiken van een optimaal contact met de lokale overheid teneinde de belangen van Westenschouwen ook daar te behartigen.

We begonnen klein, nu hebben we 200 leden!

Een reeks van mensen is actief binnen de vereniging, ik noem
- wat de pot schaft - een eenvoudige doch voedzame maaltijd, elke eerste woensdag van de maand voor hen die dat gezellig vinden. Inmiddels zijn er tientallen die aanschuiven.
- welzijnsbijeenkomsten elke laatste vrijdag van de maand: contact en uitwisseling.
- de troepgroep die periodiek zwerfvuil opruimt
- vele activiteiten als:  de ‘krukel met krentenbrood’-tocht, de decemberwandeling, het concert in het bos, dansen op het strand en de jaarlijkse markt met vooral regioproducten etc.

Ook de goede contacten met de gemeente werden van intentie werkelijkheid.

De herinrichting vindt zijn oorsprong in de tien puntenlijst die we, een vijftigtal leden enkele jaren geleden na een fietsenrally door Westenschouwen, met het doel verbeterpunten te signaleren, hebben opgesteld: wensen om Westenschouwen kort gezegd weer mooi en verzorgd te maken. (bestrating, verlichting, verkeerscirculatie en parkeren).

Onze wensen hebben we eerst voorgelegd aan het ambtelijk apparaat (ik noem met waardering: Rien Heutink als eerste, later ook André van der Leyé, Marnix de Jonge en de stedebouwkundige Miranda van der Neut). Dank voor alle geduld, luisteren en meedenken.

Vervolgens hebben we met het College overleg kunnen plegen. We ontmoetten daarbij een evenzeer positieve houding tegenover onze initiatieven.

Vervolgens kwamen prachtige plannen op tafel. We mochten daaraan mee-sleutelen. Daar zijn goede resultaten mee bereikt, al zal er altijd wel iets voor iemand minder geslaagd zijn.

Van Gelder kreeg de opdracht om de plannen uit te voeren. Dat heeft de aannemer voortreffelijk gedaan: uitstekende communicatie, flexibele praktische oplossingen en aanleg met duidelijk plezier. Jacco Remijn, Marnix van den Manacker en alle verdere medewerkers hebben met de nodige humor een prachtig resultaat neergezet: complimenten en dank!

De vereniging heeft overigens ook zelf ruimschoots willen bijdragen:
we bieden de drie prachtige Gardeluxe parkbanken aan, daartoe in staat gesteld door de Stichting Renesse, waarvoor aan de stichting heel veel dank.
de 'sluitsteen' die u dadelijk ziet komt uit onze koker en wordt aangeboden door Van Gelder, waarvoor aan Van Gelder heel veel dank en tot slot
we organiseren dit festijn zelf, samen met de lokale ondernemers (zie het sponsorbord): hulde aan het organisatiecomité, Harry Ruseler, Martie Rovers, Maria Bal, Rinus Tuinman, Hans van Hoek, Bertha Boot en onze ceremoniemeester Rob Visser.

De drie partijen - gemeente/aannemer/vereniging - zullen dadelijk gezamenlijk de openings- of sluitingshandeling verrichten. Dit zowel als symbool voor de goede samenwerking bij de herinrichting, als van de intentie van de vereniging om juist in goede onderlinge verhoudingen ons doel na te streven. Beroemde toneelspelers uit de Westhoek zullen daarbij een meeslepende historische rol vervullen!

De openingshandeling heeft, ik zei het al, alles te maken met de geschiedenis van Westenschouwen. Een geschiedenis waarvoor ik grote belangstelling heb en waarmee ik me sterk verbonden voel. De ambachtsheerlijkheid inspireert me tot activiteit in zijn belang!

Dat heeft mij ertoe gebracht de vereniging vandaag een vooralsnog geheime verrassing te bezorgen.
Ik heb met hulp en steun van een reeks deskundigen een boekje samengesteld onder de titel "Geschiedenissen van Westenschouwen". Het is gisteren in 600-voud fullcolor van de persen gerold. De Drukkerij LnO te Zierikzee, bij wie ik met Kees Stoutjesdijk een uiterst plezierig overleg kon hebben, tekende voor de grafisch vormgeving. De uitgave vindt plaats onder de vlag van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.
Dankzij sponsoren die in het colofon zijn vermeld zijn de kosten van deze uitgave gedekt.

Ik schenk deze 600 boekjes hierbij aan VWW om deze tegen goed geld te verkopen. De eerste 100 boekjes zijn reeds à raison van Euro 10,- per stuk van de hand gegaan: de beide Duinoorden kochten deze om voor datzelfde bedrag aan hun klanten door te verkopen. Een mooi begin!

Na aftrek van enkele exemplaren die geschonken worden resteren nog ca 480 exemplaren.
De volledige opbrengst voor de vereniging kan, als de verkoop à raison van 15 euro per stuk goed gaat, een groot bedrag in de verenigingskas doen vloeien.

Graag overhandig ik u, mevrouw van Burg, aan Marnix van den Manacker en Martie Rovers het eerste exemplaar.

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email