Westenschouwens Welvaren

ANBI, AVG en WBTR

thin

Westenschouwens Welvaren

ANBI, AVG en WBTR

ANBI

De VWW heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling en voldoet aan de eisen gesteld door de wet. Onder voorwaarden is de vereniging vrijgesteld

van afdracht van BTW. U vindt hier het vigerende jaarplan van de VWW, de begroting en de staat van Baten en Lasten met Toelichting.

Download: Balans t/m 31-12-20 | Winst en Verlies 01-01-20 t/m 31-12-21


AVG

De VWW voldoet aan de eisen die aan een vereniging door de wet worden gesteld, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De VWW onderhoudt een bestand met NAW gegevens van leden en hun mailadressen.


WBTR

WTBR, is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In de statuten van de vereniging in combinatie met het huishoudelijk reglement zijn de vereiste bestuurlijke verantwoordelijkheden vastgelegd alsmede regels over de besluitvorming in het bestuur. Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn op te vragen bij het secretariaat van de vereniging.


Download: Statuten

Vereniging Westenschouwens Welvaren

VWW is de vereniging voor bewoners van Westenschouwen en omgeving.

CONTACT

info@westenschouwenswelvaren.nl


Strandweg 38

4328 KL Burgh-Haamstede

BANK

IBAN: NL35RABO0141575387 BIC: RABONL2U

© Copyright VWW 2021 – Privacyverklaring – ANBI 821936037 – ZienWebdesign