meerminlogokleinDe vereniging heeft tot doel de gemeenschapszin en een goed leefklimaat.Onder meer ten aanzien van ruimte en milieu in het dorp Westenschouwen te bevorderen in de meest brede zin van het woord. Einddoel is te bereiken dat Westenschouwen zich met behoud van zijn eenvoudige landelijke en kleinschalige karakter en versterking daarvan, op evenwichtige wijze ontwikkelt tot een stijlvolle, door rust en natuurschoon gekenmerkte plaats om te wonen, te werken en te recreëren.

Deze gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, indien deze een bedrag van € 60,00 en 1% van uw (positief) verzamelinkomen per jaar te boven gaat. U kunt dan het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekken.
De drempel van 1% geldt in het geheel niet indien u zich voor minimaal vijf jaar verbindt om bij akte (overeenkomst) een bepaald bedrag aan de Vereniging Westenschouwens Welvaren te schenken (periodieke gift). In dat geval is het volledige door u te schenken bedrag aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Twee grote voordelen van periodieke giften:
1. Het bedrag dat u schenkt “kost” u minder. U kunt echter ook besluiten het fiscale voordeel aan de vereniging extra te schenken. Hierdoor kunnen wij onze inkomsten aanzienlijk verhogen zonder dat het u netto iets behoeft te kosten.
2. Onze vereniging weet de komende vijf jaar op welke inkomsten zij minimaal kan rekenen. Dit is plezierig voor de financiële planning en er gaat niets van uw geld naar de belasting, maar komt volledig ten goede aan de activiteiten van de Vereniging Westenschouwens Welvaren.

Bestanden:
(0 stemmen)

Beleidsplan 2018

Datum 2018-02-27
Taal  Dutch
Bestandsgrootte 230.16 KB
Download 439
 
(0 stemmen)

Begroting VWW 2018

Datum 2018-03-02
Bestandsgrootte 20.73 KB
Download 204

Mocht u op grond van het vorenstaande vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.
email : penningmeester@westenschouwenswelvaren.nl
Tel : 06-22748962
Op de website van de Belastingdienst staat nog meer informatie over belastingvrij schenken.

Belastingvrij schenken

Schenken aan de vereniging
Voor het vele werk dat door onze vereniging wordt verricht, is uiteraard geld nodig.
U kunt de Vereniging Westenschouwens Welvaren extra financieel ondersteunen,
door naast het betalen van de jaarlijkse contributie een extra bedrag te schenken.

handeuroMEER INFO


 

 

 

Bankgegevens

Bankrekening Vereniging
Rabo bank : 1415.75.387
IBAN : NL35 RABO 0141575387
BIC : RABONL2U

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email

Kamer van Koophandel

Vereniging Westenschouwens Welvaren
K.V.K no: 20167051